Zgłoś do windykacji


 • Artykuły

  • Bezpieczny biznes z biurem informacji gospodarczej

   Ryzyka w biznesie nie da się uniknąć, ale można je zminimalizować i ograniczać. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy mamy wystarczającą wiedzę o swoich partnerach biznesowych, potrafimy ocenić ich kondycję finansową, wiarygodność i wypłacalność. Wszechstronne i aktualne informacje o partnerach, klientach czy konkurentach to jeden z warunków bezpieczeństwa i powodzenia w biznesie, a powodzenie to warunkują biura informacji gospodarczej.

  • Jak usprawnić obsługę należności

   Każda firma prowadząca aktywną sprzedaż produktów czy usług lub posiadająca sporą liczbę odbiorców/kontrahentów powinna zadbać oczywiście o właściwą obsługę należności. Zatem jaki model windykacji będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia kosztów przedsiębiorstwa?

  • Działać na własną rękę czy z pomocą profesjonalistów?

   Sytuacja gospodarcza przyczynia się do tego, że profesjonalna windykacja należności staje się koniecznością. Spadające kapitały własne przedsiębiorstw, opóźnienia płatności spowodowane brakiem płynności finansowej występują na porządku dziennym. Niezapłacone rachunki powodują dodatkowe nakłady pracy, problemy z płynnością finansową lub zupełną stratę należnych pieniędzy. W praktyce każdy niezapłacony rachunek zmniejsza zysk

  • Akcja mobilizacja

   BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności!

   W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem „Akcja Mobilizacja”. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową w wyniku nieterminowych płatności od dużych podmiotów. Głównym jej celem jest zmobilizowanie do aktywnego odzyskiwania należności m.in. poprzez nieograniczony wpis dłużników do Rejestru Dłużników BIG. Jest to jedna z prostszych metod, dzięki której unika się nieprzyjemności związanych z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej.

  • Skuteczna windykacja wymaga zaangażowania

   Problemy finansowe przedsiębiorstw oraz duże zróżnicowanie charakteryzujące poszczególne branże sprawiają, że windykacja staje się procesem coraz bardziej złożonym i wymagającym coraz większego zaangażowania. Stosowanie uniwersalnych rozwiązań w takich przypadkach działa przede wszystkim na niekorzyść wierzyciela, znacznie wydłużając cały proces. Istotne jest indywidualne podejście do każdego zlecenia i zastosowanie takich narzędzi, które w konkretnych przypadkach pozwolą na sprawne odzyskanie należności.

  • Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

   Ministerstwo Finansów chce skończyć z lichwiarskimi odsetkami w branży pożyczkowej. Wprowadzony zostanie m.in. limit odsetek za spóźnioną spłatę i pozaodsetkowych kosztów pożyczek. Zmiany takie wynikają z założeń projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawa bankowego i innych ustaw.

  • Młodzi pożyczają - Finansowy portret młodych

   Życie na kredyt jest dla wielu młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Jak wynika z badania „Finansowy portret młodych” Krajowego Rejestru Długów niemal połowa Polaków do 35. roku życia skorzystała choć raz z kredytu lub pożyczki. Średnio miesięcznie z tego tytułu konta młodych topnieją aż o 603 zł w przypadku rat pożyczek i 739 zł w przypadku rat kredytu hipotecznego.

  • Długi Polaków przekroczyły 40 miliardów złotych

   Według 27. edycji Raportu InfoDług znów wzrosło zaległe zadłużenie Polaków – na koniec marca bieżącego roku osiągnęło ono poziom 40,46 mld złotych. Powiększyła się również liczba klientów podwyższonego ryzyka i średnie zadłużenie Polaków.

  • Rośnie optymizm wśród przedsiębiorców

   Przedsiębiorcy spodziewają się ożywienia gospodarczego i dalszej poprawy koniunktury w kraju. Tak wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców opracowanego przez organizację Pracodawcy RP skupiającą 10 tysięcy firm. Jak podkreśla prezydent organizacji Andrzej Malinowski wyniki ankiety przeprowadzonej przed miesiącem pokazują, że polscy przedsiębiorcy widzą zielone światło dla prowadzenia biznesu. Dodał, że wiele sobie obiecują jeśli chodzi o politykę państwa, zwłaszcza związana z ministerstwem finansów. Jak powiedział odszedł Jacek Rostowski, który dał się we znaki polskim przedsiębiorcom, tłamsząc ich działania.

  • Nowa Ustawa z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

   Nowa ustawa ma na celu walkę z pogłębiającymi się zatorami płatniczymi poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów minimalizujących opóźnienia w spływie należności oraz...

  • Windykować samemu, zlecić czy sprzedać

   Odzyskiwanie należności, tak jak każdy inny rodzaj działalności biznesowej, może być realizowane samodzielnie czyli wewnątrz danego podmiotu, jak też zlecone na zewnątrz, tzn. wyoutsourcowane do wyspecjalizowanej w takich działaniach agencji. Decyzja w tym zakresie jest nie różni się specjalnie od wyboru dostawcy usług transportowych czy sprzątania powierzchni biurowej. Także w tym przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno minusy, jak też korzyści samodzielnie realizowanych działań.

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej od 5 lat

   W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o 1,5 pkt. i wynosi teraz 19,32 pkt. Obecny wynik jest najwyższym od blisko 5 lat. Z 25. edycji Raportu BIG wynika również, że wśród firm, które objęte były badaniem, największą zmianę zanotowano w grupie dostawców usług finansowych.

  • MSP ma sposób na dłużników

   Choć gospodarka podnosi się z kolan i zatory płatnicze maleją, to nadal jest to jedna z największych barier w rozwoju polskich firm. Niemal osiem na dziesięć przedsiębiorstw ma problem z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów. Z pomocą tym przedsiębiorstwom rusza Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej z X już edycją kampanii społecznej Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów, w ramach której każdy przedsiębiorca może bezpłatnie wpisać dowolną liczbę swoich dłużników Krajowego Rejestru Długów, a tym samym skłonić ich do zapłaty zaległych faktur. Kampania zaczyna się 17 marca.

  • Rozrzutne bez długów

   Chociaż kobiety same przyznają, że wydają więcej niż planują, w bazie danych Krajowego Rejestru Długów znajdziemy zdecydowanie mniej dłużniczek niż dłużników. Czy przed niebezpiecznym zadłużaniem się chroni kobiety intuicja, czy po prostu mężczyźni stają się ofiarami zwyczajowego bycia głową rodziny?

  • Młodzi zarabiają - Finansowy portret młodych

   Duża część dwudziesto- i trzydziestolatków wciąż nie jest samodzielna finansowo. W większości nie mają stałych umów o pracę, a nawet jeśli je mają, to w dużej mierze korzystają z wsparcia rodziców. Blisko trzy czwarte Polaków do 35 roku życia pracuje zarobkowo. Jednak tylko 29% młodych pracuje w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony – wynika z badań „Finansowy portret młodych” przeprowadzonych przez Instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

  • Zatory płatnicze topnieją

   Polscy przedsiębiorcy opłacają faktury najlepiej od 5 lat, a Indeks Należności Przedsiębiorstw osiągnął w IV kwartale 2013 roku najwyższy poziom od stycznia 2009 roku. Ponad 44% firm nie ma albo w ogóle problemów z otrzymaniem zapłaty od swoich kontrahentów albo ich skala maleje. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw, które z powodu zatorów płatniczych wstrzymują się z inwestycjami bądź redukują zatrudnienie – to najnowsze wyniki z badania „Portfela należności polskich przedsiębiorstw”.

  • Zasady zaliczania wpłat od kontrahentów

   Gazeta Podatkowa nr 38 (870) z dnia 10.05.2012
   Andrzej Janowski

   Po otrzymaniu wpłaty wierzyciel ma pewne pole manewru w zakresie sposobu jej zaliczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy kontrahent ma kilka zobowiązań i wpłata nie wystarcza na pokrycie ich wszystkich, jak i sytuacji, gdy wpłata nie uwzględnia odsetek za opóźnienie w zapłacie.

  • Firmy poprawiają swoją kondycję finansową, bo skuteczniej ściągają długi

   Najnowsze badanie Bibby MSP Index przynosi poprawę płynności wśród małych i średnich firm. Przedsiębiorcy coraz skuteczniej ściągają pieniądze z przeterminowanych faktur, chociaż zatory płatnicze nie maleją.

  • Przedsiębiorcy w najlepszych nastrojach od trzech lat

   Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy czują, że nadchodzi koniunktura. Poprawił się wskaźnik nastrojów KERNA, który wzrósł do poziomu najwyższego od trzech lat. Po raz pierwszy więcej przedsiębiorców stwierdziło, że w poprzednim kwartale kondycja ich firm poprawiła się, niż pogorszyła. Czyżby umiarkowanie korzystne dane płynące z gospodarki w końcu znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości?

  • Wiele firm może upaść przez nowe przepisy

   W związku z nowym prawem pracę przy sprzedaży refundowanego sprzętu medycznego straci 2 tysiące osób. Część firm rozważa zamknięcie biznesu.

  • Coraz mniej długów, coraz więcej zysków

   Drugi kwartał z rzędu maleją zatory płatnicze w gospodarce, a jednocześnie coraz więcej firm deklaruje poprawę swojej sytuacji finansowej. Więcej faktur jest płaconych w terminie, a szybsze krążenie pieniądza zaowocowało...