Zgłoś do windykacji


 • Wywiad gospodarczy

  Oferta » Wywiad gospodarczy

  Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wybranych przedsiębiorstw w celu zmniejszenia ryzyka współpracy gospodarczej lub też dla podjęcia odpowiednich kroków dla odzyskania należności.

  Nasza firma w ramach wywiadu gospodarczego oferuje analizę wybranego przez Państwa Kontrahenta pod względem:

  • kondycji finansowej
  • zdolności do regulowania zobowiązań
  • majątku i aktualnej pozycji na rynku
   

  Na podstawie szczegółowej analizy badanego podmiotu przeprowadzonej przez naszą firmę Klient uzyskuje rzetelną informację dotyczącą:

  • przedmiotu działalności
  • formy prawnej
  • danych rejestrowych
  • składu zarządu
  • zatrudnienia
  • posiadanych ruchomości i nieruchomości
  • zaciągniętych zobowiązań i terminowości ich regulowania
  • danych dotyczących kontrahentów

  Nasza analiza to nie tylko suche dane, które można "wyciągnąć" z różnych instytucji. To również sprawdzona i rzetelna informacja uzyskana z działań operacyjnych w terenie (z bliskiego otoczenia analizowanego podmiotu - jego kontrahentów, środowiska w jakim żyje i prowadzi działalność).